20. 1. 2019  

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES upozorňuje Centrum pro lidská práva a demokratizaci odběratele Bulletinu na následující způsob zpracování jejich osobních údajů:

1. Centrum pro lidská práva a demokratizaci zpracovává níže uvedené osobní údaje: